Pastor Melissa Scott, Ph.D.

Pastor Melissa Scott, Ph.D.
facebook twitter youtube

Sino Si Pastor Melissa Scott?

Pastor Melissa Scott, Ph.D

Bilang Pastor at Guro ng Simbahang Faith Center sa Glendale, California, si Pastor Melissa Scott ay nangungulo ng isang malakas at pandaigdig na lingkod, na mula noong 1976, ay nagbabalita ng mensahe ng Gospel ni Hesukristo 24 na oras araw-araw sa pamamagitan ng tanlap (TV), diglap (radio), at internet. Sa bawat lupa ng daigdig, itong lingkod ay may mga tapat na kaanib ng simbahan.

Si Pastor Melissa Scott ay isang hinirang na ministro at siya ay naging tigib na Pastor ng Faith Center noong 2005. Siya ay hinirang ng kanyang yumaong asawa, Dr. Gene Scott, upang ipagpatuloy niya ang kanyang 30 taong lingkod bilang Pastor ng Faith Center. Si Dr. Gene Scott ang tumuklas ng University Network.

Si Pastor Scott ay may magaling na kakayahan sa mahigit na 25 ibat-ibang wika at ang kanyang sariling pag-aari ng tipon ng Biblical manuscripts ay pinakamalaki sa buong daigdig. Ang kanyang kakayahan sa tama at hustong pagtuturo ng totoong kahulugan ng Salita ng Diyos ay walang katumbas. Ang kanyang mga katangi-tanging mensahe ay nakatuon sa malalim na isip ng Bibliya, at sa paraan ng kanyang pagtuturo hinahayaan ang tagapakinig na matutong gamitin ang Salita ng Diyos sa kanilang araw-araw na kalagayan sa buhay.

Siya ay madalas pakundangang “Pastor’s Pastor” at maraming mangangaral buhat sa buong daigdig ay nakikinabang sa kayamanan ng kanyang mga turo, upang sila ay matulungan sa kanilang pag-aaral.

Tinapos ni Pastor Scott ang kanyang Ph.D. nitong 2017. Si Hemingway at Hugo ay ilan sa kanyang mga paboritong manunulat. Siya pati ay nag-aaral ng classical music theory at nagtatrabaho strategically sa mga gawaing paaralan, aklatan, at correctional facilities. Siya ay nangangaral kada Linggo sa Faith Center sa Glendale, California.

Who Is Pastor Scott?

¿Quien Es La Pastora Scott?

スコット牧師について

© Pastor Melissa Scott™ All rights reserved.